Ἰράκ, θρησκευτικὸ μίσος

Ὁ ἐμφύλιος στὸ Ἰρὰκ ἔχει ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἀβυσσαλέου μίσους τῶν θρησκευτικῶν αἱρέσεων∙ οἱ Ἰσλαμιστὲς Σουνίτες ἐκτελοῦν ὁμαδικὰ τοὺς Σιίτες στρατιῶτες ποὺ συλλαμβάνουν, μὲ κύριο σκοπὸ τὴν κατατρομοκράτηση τῶν ὑπολοίπων καὶ τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ, γιὰ νὰ μὴν ἀντιστέκεται στὴν προέλασή τους πρὸς τὴν Βαγδάτη. Ὁ κυβερνητικὸς στρατὸς εἶναι ἀνύπαρκτος καὶ ἀγύμναστος, διότι οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν εἶχαν ἐπιτρέψει τὴν χρησιμοποίηση τῶν ἀξιωματικῶν τοῦ Σαντὰμ Χουσεΐν, μετὰ τὴν εἰσβολὴ πρὸ δεκαετίας∙ αὐτοὶ ἐστράφησαν πρὸς τοὺς ὁμοδόξους τους καὶ συμπαραταχθηκαν μὲ τοὺς Σύριους στὴν ἐξέγερσή τους πρὸ τριετίας. Οἱ ἀμερικανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες τοὺς χρηματοδοοῦσαν ἀφειδῶς, μαζὶ μὲ τὰ ἀραβικὰ ἐμιρᾶτα∙ δὲν εἶχαν σκεφθεῖ ὅτι θὰ στρέφονταν ἐναντίον τους καὶ τώρα ἡ Οὐάσιγκτον τὰ ἔχει χαμένα∙ προγραμματίζει βομβαρδισμοὺς μὲ ἀεροσκάφη χωρὶς πιλότο, ἀλλὰ ἐναποθέτει τὶς ἐλπίδες της στὴν Τεχεράνη∙ τὸ κακὸ Ἰρὰν ἴσως σώσει τὴν κατάσταση ἀπ’ τὴν νέα τζιχάντ.