Οὐκρανία, διακοπὴ ἀερίου

Στὴν διακοπὴ τῆς ροῆς φυσικοῦ ἀερίου πρὸς τὴν Οὐκρανία, ἀλλὰ στὴν διοχέτευση τῶν ποσοτήτων γιὰ τὴν Εὐρώπη, προχώρησε ἡ Γκάζπρομ, ἐπειδὴ δὲν ἔχει ἐξοφλήσει τὰ χρέη της∙ ταυτοχρόνως προειδοποίησε τοὺς Εὐρωπαίους, ὅτι οἱ τυχὸν περιορισμοὶ στὴν προμήθειά τους θὰ ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὴν ὑπεξαίρεση ἀερίου κατὰ τὴν διέλευσή του ἀπ’ τὴν χώρα. Μὲ τὴν κίνηση αὐτὴ ὁδηγεῖ στὰ ἄκρα καὶ τὶς σχέσεις Κιέβου καὶ Εὐρωπαίων∙ στὶς αὐτόνομες περιοχὲς οἱ συγκρούσεις συνεχίζονται, ἐνῶ ἀναφέρεται ὅτι σκοτώθηκε καὶ ἕνας Ρῶσος στρατιώτης ἀπὸ πυρὰ οὐκρανικῶν δυνάμεων. Ὁ Πέτρο Ποροσένκο ἐμφανίσθηκε κάπως διαλλακτικός, προείνοντας ἐκεχειρία στὶς ρωσόφωνες περιοχές, ἀλλὰ χωρὶς συνέχεια∙ τὸ πρόβλημα τῆς ἐξουσίας εἶναι τὸ πρῶτο, καθὼς οἱ ἔνοπλοι ἀκροδεξιοὶ διατηροῦν τὶς καίριες θέσεις στὴν οὐκρανικὴ κυβερνητικὴ μηχανή.