Συνεργασία, Airbus, Safran

Οἱ δύο μεγάλες εὐρωπαϊκὲς ἀεροδιαστημικὲς ἑταιρεῖες, Airbus καὶ Safran, συμφώνησαν στὴν συνεργασία τους γιὰ κατασκευὴ διαστημικῶν πυραύλων, συνέχεια τῆς Ἀριάδνης5, γιὰ ἐμπορικοὺς σκοπούς∙ ἡ κοινὴ ἑταιρεία θὰ ἑστιάσει τὴν παραγωγή της στὴν κατασκευὴ νέου ἀνταγωνιστικοῦ πυραύλου, γιὰ τὴν ἐκτόξευση καὶ θέση σὲ τροχιὰ δορυφόρων ἀπὸ κάθε χώρα. Ἡ ἀξιοποίηση τοῦ διαστημικοῦ κέντρου στὸ Γκουροῦ τῆς Γουιάννης σημαίνει, ὅτι ὁ νέος πύραυλος ἀξιοποιεῖ κατὰ τὴν ἐκτόξευσή του τὴν ταχύτητα περιστροφῆς τῆς Γῆς, ὁπότε μὲ πολὺ λιγώτερα καύσιμα μεταφέρει μεγαλύτερα φορτία∙ ἡ νέα ἑταιρεία ἐντάσσεται στὰ πλαίσια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Διαστήματος, ἡ ὁποία συνεργάζεται μὲ τὴν ἀντίστοιχη ρωσικὴ ποὺ χρησιμοποιεῖ τὸ κέντρο τοῦ Γκοροῦ γιὰ τὸν πύραυλό της Σογιούζ. Ἀναμένεται ὅτι ὁ νέος πύραυλος θὰ ἔχει πολλὲς ἐμπορικὲς παραγγελίες.