Σεβασμὸς ἀτομικῶν δικαιωμάτων καὶ ζωῆς

Οἱ ἀντεγκλήσεις στὴ Βουλή, μὲ ἀφορμὴ τὴν παρέμβαση δύο βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὑπὲρ τοῦ καταδικασθέντος τρομοκράτου, ἔχουν βαθύτερες ρίζες∙ οἱ ἀντιπολιτευόμενοι ἐπικαλέστηκαν τὸν σεβασμὸ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, γιὰ τὴν μεταφορὰ τοῦ τραυματίου σὲ κατ’ οἶκον θεραπεία. Ἕνας τους μάλιστα δήλωσε ὅτι θὰ ὑπερασπιζόταν καὶ τὰ δικαιώματα τῶν χουντικῶν, ἀλλὰ ὅταν κάποιοι δεξιοὶ ἀναφέρονταν σὲ αὐτά, τοὺς κατακεραύνωναν ὡς χουντικούς∙ εἶναι ἐμφανὲς ὅτι ἄλλο εἶναι τὸ πρόβλημα, οἱ ψῆφοι τῆς ἀκροαριστερᾶς καὶ τῶν ὀργανώσεών τους καὶ οἱ ἀποδεδειγμένες ἀτλαντικὲς ἐξαρτήσεις τους. Ἄλλωστε εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ πατέρας τῆς ὑστερικῆς, ἔχει ὑπεραπιστεῖ στὰ δικαστήρια ὅλους σχεδὸν τοὺς τρομοκράτες καὶ μόνο ὅταν ἔγινε ἀρχηγὸς κόμματος, διέκοψε παραδίδοντας τὴν σκυτάλη στὴν κόρη του∙ τὰ γνωστὰ κυκλώματα τῶν διασυνδέσεών τους μετροῦν.