Δῶρα Κινέζου πρωθυπουργοῦ

Τὴν ἀνάπτυξη τοῦ Πειραιᾶ σὲ πρῶτο λιμάνι τῆς Μεσογείου βλέπει ὁ Κινέζος πρωθυπουργός, ποὺ φθάνει γιὰ τριήμερη ἐπίσημη ἐπίσκεψη∙ ὁ Λῆ Κετσιὰνγκ στὶς συνομιλίες του μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ θὰ συζητήσει τὴν ἐπέκταση τῶν ἐγκαταστάσεων στὸν Πειραιᾶ καὶ τὴν ἐξαγορὰ τοῦ ΟΛΠ, ὅπως καὶ τοῦ ἐνδιαφέροντός του γιὰ τὰ δίκτυα τοῦ ΟΣΕ, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀεροδρόμιο τῆς Κρήτης, τὸν χῶρο τοῦ ὁποίου θὰ ἐπσκεφθοῦν οἱ δύο ἄνδρες. Ἤδη ἔχει ἀρχίσει ἡ μεταφορὰ κινεζικῶν προϊόντων ἀπ’ τὴν COSCO, τῶν Huawei, ZTE, ἀλλὰ τῶν Hewlett Packard καὶ SONY, ἐνῶ οἱ δύο πρῶτες ἐγκαθιστοῦν κέντρα συναρμολογήσεως τῶν προϊόντων τους στὴν Ἑλλάδα, μὲ προορισμὸ τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Ὁ Λῆ Κιτσιάνγκ, σὲ ἄρθρο του σὲ ἑλληνικὴ ἐφημερίδα, προβάλλει τὴν ἰδιαιτερότητα τῶν δύο λαῶν, μὲ τοὺς μεγάλους πολιτισμοὺς καὶ μὲ σημαντικὴ ἐπίδραση στὴν πορεία τῆς ἀνθρωπότητος, ὡς συνδετικὸ κρίκο.