Ἰράκ, ἄμυνα κυβερνητικῶν

Στὴν ἄμυνα τῆς Βαγδάτης καὶ στὴν προστασία τῶν μεγάλων διυλιστηρίων τῆς χώρας ἐπιδίδεται ἡ ἰρακινὴ κυβέρνηση, καθὼς οἱ Ἰσλαμιστὲς κερδίζουν συνέχεια ἔδαφος ∙ ἤδη πολιορκεῖται τὸ μεγαλύτερο διυλιστήριο τοῦ Ἰράκ, βορείως τῆς πρωτευούσης, ἐνῶ μὲ τὸν Σιίτη πρωθυπουργὸ συντάσσονται καὶ ὅσοι Σουνῖτες ἦταν ἐναντίον τοῦ Σαντὰμ Χουεΐν. Ὁ μοναδικὸς πρόθυμος σύμμαχος τῆς Βαγδάτης παραμένει ἡ ἰρανικὴ κυβέρνηση, ὁ ὁποία ἐξέφρασε τὴν ὑποστήριξή της στὸ καθεστώς, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀποφασιστικότητά της νὰ μὴν ἐπιτρέψει τὴν κατάληψη τῶν ἱερῶν τόπων τῶν Σιιτῶν στὴν χώρα∙ οἱ Ἀμερικανοὶ ἀκόμη δὲν ἀποφάσισαν τὸ ποιὰ στάση θὰ τηρήσουν, μᾶλλον ἐπειδὴ πληρώνουν τώρα τὰ προηγούμενα λάθη τους. Εἶχαν ἀπαγορεύσει τὴν χρησιμοποίηση ἀξιωματικῶν τοῦ Σαντὰμ στὸν νέο ἰρακινὸ στρατὸ κι αὐτὸς ἔμεινε χωρὶς ἔμπειρα στελέχη∙ χρηματοδότησαν ἀφειδῶς τοὺς Σουνῖτες ἀντάρτες τῆς Συρίας καὶ αὐτοὶ χρησιμοποίησαν τοὺς ἀξιωματικοὺς τοῦ Σαντάμ, οἱ ὁποῖοι καταλαμβάνουν τώρα τὴν χώρα τους.