Οὐκρανία, πρὸς ἐκεχειρία

Τὴν ὑπόσχεση γιὰ κήρυξη ἐκεχειρίας στὶς ρωσόφωνες ἐπαρχίες ἔδωσε ὁ Πέτρος Ποροσένκο, σὲ συνομιλία του μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποιῦτιν, ἐκφράζοντας ταυτοχρόνως τὴν ἐλπίδα, ὅτι θὰ τὴν σεβαστοῦν καὶ οἱ αὐτονομιστές, ἐνῶ ζήτησε συγνώμην γιὰ τὴν ἐξαφάνιση τῶν δύο Ρώσων δημοσιογράφων, διαβεβαιώνοντας ὅτι θὰ γίνουν ἔρευνες∙ γιὰ πρώτη φορὰ διαγράφονται προοπτικὲς γιὰ ἀποκλιμάκωση τῆς κρίσεως καὶ τὴν ἔναρξη διαλόγου μεταξὺ τοῦ Κιέβου καὶ τῶν αὐτονομιστῶν, ὅπως πίεζε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ ἡ Γερμανία. Τὸ ἀδιέξοδο στὸ μέτωπο εἶναι ἐμφανέστατο, καθὼς οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις δὲν ἔχουν σημειώσει καθόλου πρόοδο ἐπὶ δίμηνο, ἐνῶ συνεχίζεται ἡ αὐτομόληση ἀνδρῶν τους στοὺς αὐτονομιστές∙ τὸ ἄλλο θέμα εἶναι ὁ ἔλεγχος ἀπ’ τὸν πρόεδρο τῶν ἀκροδεξιῶν ἐνόπλων τοῦ Κιέβου. Στὸν ἀφοπλισμό τους θὰ κριθεῖ ἡ ἠρεμία.