Κατανόηση ἀπὸ Γιούρογκρουπ γιὰ Ἑλλάδα

Τὸ Γιούρογκρουπ ἐξέφρασε τὴν κατανόησή του πρὸς τὸν Γκίκα Χαρδούβελη, γιὰ τὴν ἀνοχὴ ὀλίγου χρόνου γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν προαπαιτουμένων, ἀλλὰ καὶ τὴν πεποίθησή του ὅτι αὐτὴ θὰ γίνει κανονικά∙ ἄλλωστε ὅλοι ἀναγνωρίζουν ἡ θέση τῆς Ἑλλάδος βελτιώθηκε σημανικὰ καὶ θεωροῦν ὅτι εἶναι εὔκολη ἡ ἔξοδός της στὶς ἀγορές, ὅταν μάλιστα ἔχει τὴν συμπαράσταση τῆς Κίνας, στὶς κεφαλαιαγορὲς τῆς ὁποίας δὲν προσφεύγει μόνο ἡ Ρωσία, ἀλλὰ καὶ οἱ περισσότερες ἀναδυόμενες οἰκονομίες ἀπ’ τὸ Μεξικὸ καὶ τὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ μέχρι τὴν Ἀφρικὴ καὶ Ἀσία. Στὸ Λουξεμβοῦργο τὸν τόνο ἔδωσε ὁ Βόλφνγκανγκ Σώυμπλε, ὁ ὁποῖος ζήτησε τὴν ἐπίδειξη σεβασμοῦ πρὸς τὴν Ἑλλάδα γιὰ ὅσα ἔκανε καὶ ὅσα δεσμεύεται νὰ κάνει. Ἡ πρώτη παρουσία τοῦ ὑπουργοῦ ἦταν ἐπιτυχημένη.