Διασφάλιση τῆς ἀναπτύξεως

Ἡ διασφάλιση τῆς μεταβάσεως τῆς Ἑλλάδος στὴν ἀνάπτυξη καυοχυρώθηκε μὲ τὶς χθεσινὲς εἰδήσεις∙ ὁ Λῆ Κετσιὰνγκ δεσμεύθηκε ὅτι οἱ ἐπενδυτικοὶ οἶκοι τῆς Κίνας θὰ ἀγοράζουν ἑλληνικὰ ὁμόλογα –καθὼς οἱ ἀγορές της ἀναδεικνύονται πλέον στὴν πρώτη θέση παγκοσμίως μετὰ καὶ τὴν στροφὴ τῆς Ρωσίας πρὸς αὐτές, ἐξ αἰτίας τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως-, ὁ Εὐρωπαϊκὸς Μηχανισμὸς Σταθερότητος καὶ ὁ οἶκος Moody’s ἀναγνώρισαν τὴν πρόοδο τῆς χώρας καὶ παραδέχθηκαν τὴν ἐπίτευξη ρυθμοῦ ἀναπτύξεως φέτος. Τὰ μηνύματα ἔχουν μεγαλύτερη σημασία καὶ αὐτὰ ἐξηγοῦν τὴν μαζικὴ εἰσροὴ ἐπενδύσεων πλέον∙ ὁ Πειραιᾶς ἐξελίσσεται στὸ μεγαλύτερο λιμάνι τῆς Μεσογείου καὶ ἡ χώρα στὸν κύριο διαμετακομιστικὸ διάδρομο ἀπ’ τὴν Ἀσία πρὸς τὴν Εὐρώπη καὶ ἀντιστρόφως, ἐνῶ ἡ συνεργασία στοὺς κλάδους προηγμένης τεχνολογίας μετατρέπεται σὲ δεύτερο ἐφαλτήριο, μετὰ τὸν τουρισμό, γιὰ τὴν ἀπογείωση τῆς οἰκονομίας μας. Ἡ πεποίθηση πλέον εἶναι δεδομένη ὅτι ἦρθε τὸ τέλος τῶν μνημονίων.