Παιχνίδα μὲ τὶς συντεχνίες

Τὰ παιχνίδια μὲ τὶς συντεχνίες, γιὰ τὴν προσωπική τους ἐπιβίωση, θυμοῦνται οἱ Πασόκοι ὑπουργοί καὶ κάνουν διάφορα, διαφορετικὰ ἀπ’ τὴν κυβερνητικὴ πολιτική∙ ἔτσι ὁ ὑπουργὸς Παιδείας θυμᾶται ὅτι δὲν ψήφισε τὸν προϋπολογισμό, ὁπότε ποιὸν προϋπολογισμὸ θὰ ἐφαρμόσει; δὲν μᾶς λέει. Ἄλλος διαφωνεῖ μὲ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΥΑΘ, ἀλλὰ ἔχει ψηφίσει καὶ ὑποστηρίξει στὴν Βουλή, ὡς Κοινοβουλευτικὸς Ἐκπροσωπος,τὸν σχετικὸ νόμο! Ἄλλοι, ἄλλα, ἀπευθύνονται στοὺς παλιοὺς ψηφοφόρους τους τρωκτικὰ τοῦ δημοσίου ταμείου καὶ τοὺς λένε, κλείνοντάς τους τὸ μάτι, «θὰ σᾶς ξαναπάρουμε, ὅπως πρίν»∙ «φύσιν πονηρὰν μεταβαλεῖν οὐ ῥᾳδιον», ἔλεγον οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι. Ὅσα λένε τὰ παίρνουν πίσω τὴν ἄλλη στιγμή, ἀλλὰ κάτι μένει σκέπτονται.