Φαρμακευτικὴ βιομηχανία

Τὴν πρωτοπορία τῆς χώρας μας στὴν φαρμακευτικὴ βιομηχανία ἐπιβεβαίωσε ἠ Pharmathen, μὲ ἐργοστάσια στὴν Παλλήνη καὶ στὶς Σάπες τῆς Θράκης καὶ ἐξαγωγὲς σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο∙ ἡ βιομηχανία συνέχισε τὶς ἐπεκτάσεις της καὶ τὴν ἔρευνά της σὲ νέα προϊόντα κατὰ τὴν τετραετία τῆς κρίσεως, μὲ ἐπενδύσεις σαράντα ἑκατομμυρίων εὐρώ. Ἔχει εἰδικευθεῖ στὴν παραγωγὴ ἐνεσίμων φαρμάκων, μὲ παρατεταμένη διάχυσή τους, ὁπότε ἀποφεύγει ὁ ἀσθενὴς τὰ πολλὰ τρυπήματα γιὰ τὴν θεραπεία του∙ ἤδη ὑπέγραψε συμφωνία μὲ τὴν ἀμερικανικὴ ἑταιρεία Actavia γιὰ τὴν διάθεση τῶν σκευασμάτων της σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο, ἐνῶ σχεδιάζει τὴν αὔξηση τοῦ προσωπικοῦ της σὲ χίλια ἄτομα. Εἶναι πολλὲς οἱ βιομηχανίες τοῦ κλάδου μὲ ἀνταγωνιστικὰ προϊόντα καὶ αὐξάνεται τὸ ἐνδιαφέρον καθημερινὰ περισσότερων ξένων γιὰ συνεργασία μαζί τους.