Ἀφύπνιση τῶν Εὐρωπαίων ἀπ’ τὶς κυρώσεις

Στὴν ἀφύπνισή τους ἀπ’ τὴν ἀποπνικτικὴ ἀμερικανικὴ ἐξάρτηση στὸ Οὐκρανικὸ ὁδηγοῦνται οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ πρώτους Γερμανοὺς καὶ Γάλλους οἰκονομικοὺς παράγοντες καὶ μὲ συνηγόρους πολλὲς πρώην κομμουνιστικὲς χῶρες∙ ἀκόμη καὶ οἱ βαλτικὲς κυβέρνησεις ἰσχυρίζονται τώρα ὅτι εἶναι ὑπερβολικὲς οἱ κυρώσεις, διότι οἱ ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία τους εἶναι πολὺ χειρότερες ἀπὸ ἐκεῖνες στὴν Ρωσία ἡ ὁποία ἀκόμη δὲν ἔχει ἐξαγγείλει τὰ ἀντίμετρά της στὶς τελευταῖες τῆς Παρασκευῆς. Ὁ ἀντικαγκελάριος τῆς Γερμανίας καὶ πρόεδρος τοῦ Σοσιαλδημοκρατικοῦ κόμματος δήλωσε ὅτι ἔχει ἐμπιστοσύνη στὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν καὶ ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ συνεργασία μὲ τὴν Μόσχα, ἀλλὰ καὶ ἡ εἰρηνικὴ ἐπίλυση τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως∙ οἱ ἔκγυροι παρατηρητὲς πιστεύουν ὅτι θὰ ἀποτύχουν καὶ αὐτὲς οἱ κυρώσεις, διότι ὑπάρχει καὶ ἡ κινεζικὴ ἀγορά.