Ἐμπιστοσύνη στὸν Σαμαρᾶ

Στὴν στροφὴ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ ὁδηγοῦν οἱ ἐξαγγελίες τοῦ προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὴν Θεσσαλονίκη καὶ ἡ ἐν ἀγαστῇ συγχορδίᾳ καταστροφολογία τῆς διαπλοκῆς∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς παρουσίασε τὴν πραγματικὴ εἰκόνα τῆς οἰκονομίας γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, μαζὶ μὲ τὸ τέλος τῶν μνημονίων καὶ τὴν βέβαιη πλέον ἀνάπτυξη. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ζεῖ τὴν ἀνάπτυξη στὴν ζωή του, ὄχι μόνο στὸν τουρισμό, ἀλλὰ καὶ στοὺς ἄλλους κλάδους, ψηφιακὴ καὶ φαρμακευτικὴ τεχνολογία, μεταφορὲς καὶ περιβαλλοντικὲς βιομηχανίες∙ ὅταν ἐπιβάλλεται τέτοια ἄγρια λογοκρισία, σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὴν πραγματικότητα στοὺς πρωτοπόρους κλάδους τῆς οἰκονομίας, τότε ὅσοι συμμετέχουν στὴν προσπάθειά τους ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἕνα πολὺ βρώμικο παιχνίδι παίζεται εἰς βάρος τους. Τὸ ἐρώτημα εἶναι, ἔχει ἀπήχηση ἡ καταστροφολογία στὰ ὑπόλοιπα στρώματα, ποὺ ἀποτελοῦν καὶ τὴν πλειοψηφία τῆς χώρας; Ἀπάντηση ἔδωσε ἡ γενναία ἀπόρριψη τῆς καταστροφολογίας τὰ προηγούμενα τέσσερα χρόνια.