Τάφος, λόφου Ἀμφιπόλεως

Οἱ ἀνασκαφὲς στὸν τάφο τοῦ λόφου Καστὰ τῆς Ἀμφιπόλεως ἔχουν κεντρίσει τὸ ἐνδιαφέρον ὅλου τοῦ κόσμου∙ ἀνεξαρτήτως τοῦ τελικοῦ ἀποτελέσματος, φαίνεται ὅτι πρόκειται γιὰ μεγάλη προσωπικότητα τῆς μακεδονικῆς ἀκμῆς, τὴν ὁποία σύντομα θὰ παρουσιάσει ἡ ἀρχαιολογικὴ σκαπάνη. Τὰ ἱστορικὰ γεγονότα γνωστά∙ ὁ Κάσσανδρος σκότωσε τὴν Ρωξάνη καὶ τὴν υἱό της Ἀλέξανδρο, δώδεκα ἐτῶν τὸ 311, διότι φοβόταν ὅτι, μόλις μεγάλωνε, θὰ συγκέντρωνε γύρω του ὅλους τοὺς Μακεδόνες καὶ θὰ ἐπιβαλλόταν στοὺς ἀλληλοσυγκρουόμενους ἐπιγόνους ∙ εἴτε ὁ Ἀλέξανδρος ὁ Δ’ εἶναι, εἴτε ἄλλη προσωπικότητα, οἱ δύο Σφίγγες, οἱ δύο Καρυάτιδες, ἡ λοιπὴ διακόσμηση τοῦ τρίτου θαλάμου καταγράφουν τὴν ὑψηλὴ καλλιτεχνικὴ εὐαισθησία τῆς ἐποχῆς ἐκείνης στὴν ἀκμὴ τῆς Μακεδονίας.