Ἰσραήλ, διαφωνία στελεχῶν

Στὸ Ἰσραήλ, 43 ἀξιωματικοὶ τῆς ἐπιλέκτου μονάδος καταδρομῶν 8200, δημοσίευσαν καταγγελία κατὰ τῆς στρατιωτικῆς ἡγεσίας καὶ τῆς κυβερνήσεως, γιὰ τὰ ἐγκλήματα πολέμου ποὺ διεπράχθησαν στὴν τελευταία ἐκστρατεία κατὰ τῆς Γάζας∙ τὰ στελέχη καταγγέλουν περιπτώσεις παραβιάσεως τῶν διεθνῶν νόμων καὶ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, σὲ πολυάριθμες περιπτώσεις καὶ τονίζουν, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ συμμετάσχουν σὲ παρόμοιες ἐκστρατεῖες. Ὁ ἀπόηχος τῆς καταγγελίας ἦταν ἔντονος στὴν κοινὴ γνώμη, καθὼς ἀποκάλυψε τὸν βαθὺ προβληματισμὸ μεγάλου μέρους τῶν Ἐνώπλων Δυνάμεων γιὰ τὶς ἀκροδεξιὲς ἐπιδόσεις τῶν Ἰσραηλινῶν στὴν Γάζα καὶ στὴν Δυτικὴ ὄχθη∙ ὁ δυτικὸς τύπος ἐπέβαλε λογοκρισία στὴν εἴδηση, ἐνῶ στὸ Ἰσραὴλ ἐμφανίσθηκε μόνο σὲ λίγα μέσα, ἀλλὰ ἡ ἀναταραχὴ στὸν στρατὸ συνεχίζεται.