Ἀπειλὴ ἰσλαμικοῦ κράτους

Ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ ἰσλαμικοῦ κράτους περιπλέκεται ἀκόμη περισσότερο, καθὼς στὴν ἔκκληση τῆς Ἀμερικῆς γιὰ συστράτευση τῶν πάντων δὲν βρῆκε πρακτικὴ ἀπήχηση, παρὰ μόνο ἀπ’ τὴν Αὐστραλία∙ οἱ ἀραβικὲς χῶρες ἐξέφρασαν τὴν ὑποστήριξή τους, ἀλλὰ χωρὶς δεσμεύσεις γιὰ στρατιωτικὴ συμπαράταξη, ἐνῶ τὸ Ἰρὰν διαφωνεῖ μὲ τοὺς ἀμερικανικοὺς βομβαρδισμοὺς στὴ Συρία, ἐνῶ εἶναι ἡ μόνη χώρα μὲ στρατιωτικὴ δράση στὸ Ἰρὰκ καὶ ἀντιπαράθεση μὲ τοὺς Ἰσλαμιστές∙ τὴν ἀντίθεσή της, στοὺς βομβαρδισμοὺς τῆς Συρίας, ἔχει διατυπώσει αὐστηρότατα καὶ ἡ Ρωσία, ἐνῶ ἡ Τουρκία τηρεῖ στάση ἀναμονῆς. Στὴν πράξη πρόκειται γιὰ θρησκευτικὸ ἰσλαμικὸ πόλεμο, μὲ τὴν Δύση χωρὶς ἑνιαία πολιτικὴ στάση καὶ σὲ ἀναμέτρηση μὲ τὴν Μόσχα, τὴν τόσο ἀπαραίτητη γιὰ τὴν περιοχή, λόγῳ τῆς ἐπιρροῆς της στὴν Δαμασκὸ καὶ στὴν Τεχεράνη∙ οἱ Ἰρανοὶ φρουροὶ τῆς ἐπαναστάσεως ἔχουν ἀναχαιτίσει τὴν πρόοδο τῶν Ἰσλαμιστῶν, ἀλλὰ χρειάζονται πρόσθετες δυνάμεις γιὰ ἀλλαγὴ τῆς ἰσορροπίας.