Πλεόνασμα, 2,6 δις εὐρὼ

Τὴν ἐπίτευξη πρωτογενοῦς πλεονάσματος 2,6 δις, τὸ ὀκτάμηνο, ἀνακοίνωσε ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος σύμφωνα μὲ τελικά της στοιχεῖα∙ τὸ ἐπίτευγμα θεωρεῖται ἐξαιρετικὸ καὶ προβλέπεται ὅτι θὰ σημειώσει ἅλμα τὸ ἐννεάμηνο, μὲ τὴν πληρωμὴ τῶν δόσεων τοῦ φόρου εἰσοδήματος καὶ τοῦ ΕΝΦΙΑ. Ἡ πορεία τοῦ προϋπολογισμοῦ καὶ ἡ μετάβαση σὲ ρυθμοὺς ἀναπτύξεως τὸ τρίτο τρίμηνο, γύρω στὸ 0,5% -ἂν ὄχι καὶ περισσότερο, διότι μᾶλλον θὰ ἀκολουθήσει τὴν ἀνοδικὴ πορεία τοῦ πρώτου ἑξαμήνου-, ἀποτελοῦν τὰ ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήματα τῆς κυβερνήσεως στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα τὴν προσεχῆ ἑβδομάδα, καθὼς ἀποτελοῦν εὐθεῖα ἀπάντηση στὶς αἰτιάσεις γιὰ δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα τὸ 2015∙ οἱ πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὸν τουρισμὸ καὶ ἡ αὔξηση τῶν ξένων ἐπενδύσεων, μαζὶ μὲ τὴν προώθηση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων, ἐνισχύουν τὴν θέση μας καὶ ἀνοίγουν διάπλατα τὴν πόρτα γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, ἀλλὰ καὶ τῆς τρόικας ἀπ’ τὴν χώρα μας.