ΣΥΡΙΖΑ, κόλαφος ἡ ΠΟΜΙΔΑ

Ἡ ἀνακοίνωση τῆς ΠΟΜΙΔΑ, ὅτι ὁ ΕΝΦΙΑ εἶναι παράδεισος, σὲ σύγκριση μὲ τὸν προτεινόμενη φορολογία ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο, ἦταν κόλαφος γιὰ τὴν Κουμουνδούρου∙ οἱ Ἕλληνες εἶναι ἰδιοκτῆτες ἀκινήτων σὲ πολὺ μεγάλο ποσοστὸ καὶ ἔχουν ὑποστεῖ τὴν ἀνελεῆ καταφορολογήσή τους τὴν πενταετία. Ἄλλωστε ἡ ἀπογείωση τῆς οἰκονομίας ἐλπίζει πολλὰ ἀπ’ τὴν ἀναζωόγονηση τῆς οἰκοδομῆς, ὄχι μόνο γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ ἀγορά, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν προσέλκυση ξένων ἐπενδυτῶν γιὰ τὴν ἀπόκτηση καὶ πενταετοῦς βίζας γιὰ τὴν Εὐρώπη∙ τὸ μέτρο εἶναι χαρακτηριστικὸ τῆς προχειρότητος τοῦ προγράμματος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζει τὸν σοσιαλιστὴ μὲ τὸ «λεφτὰ ὑπάρχουν» καὶ τὴν καλλιέργεια τῶν ψευδαισθησεων γιὰ νέες παροχές∙ προσπαθοῦν ἐναγωνίως νὰ τὰ συμμαζέψουν τώρα.