Πιστὸς ἀτλαντικῆς γραμμῆς

Τὴν ἀτλαντικὴ προπαγάνδα ὑπηρέτησε πιστὰ ὁ Ναπολεοντίσκος στὴν Θεσσαλονίκη∙ ἔστρεψε τὰ πυρά του μόνο κατὰ τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, ἐνῶ ἀπέφυγε νὰ ἀναφέρει λέξη γιὰ τὶς εὐθύνες τῶν ἄλλων μεγάλων καὶ κυρίως τῆς Γαλλίας, γιὰ τὴν ἀδράνεια τῆς εὐρωπαϊκῆς μηχανῆς. Ὑποσχέθηκε τὴν σύσταση μετώπου μὲ τὶς ἄλλες χῶρες τοῦ Νότου, ἀλλὰ κανένας ἀκόμη δὲν τὸν ἀναγνωρίζει, ἐνῶ δὲν ἔχει συναντηθεῖ καὶ μὲ τοὺς πρωθυπουργοὺς τῶν ἄλλων μικρῶν χωρῶν, οἱ ὁποῖες ἔχουν καὶ παρόμοια μὲ ἐμᾶς προβλήματα∙ ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν Οὐκρανία ξέχασε τὶς ἔστω καὶ μασημένες προηγούμενες θέσεις του καὶ δὲν ἀναφέρθηκε κἂν στὸ θέμα. Στὴν ἐξ Ἀμερικῆς ὑποστήριξη καὶ μόνο ἐναποθέτει τὶς ἐλπίδες του.