Ἀποδοκιμασία Φραγκφούρτης

Ἡ ἀποδοκιμασία τῶν δηλώσεων τοῦ προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, γιὰ εὐήκοον οὖς ἀπ’ τὸν Μάριο Ντράγκι στὶς προτάσεις του, ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα εἶναι ἡ χειρότερη γιὰ ἀρχηγὸ ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως σὲ χώρα τῆς Εὐρωζώνης∙ ἡ ἀνακοίνωση ἦταν λιτή, ἀκούει τὶς ἀπόψεις τῶν θεσμικῶν παραγόντων ὁ πρόεδρος, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι συμφωνεῖ μαζί τους. Δηλαδή, ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ Ναπεολεοντίσκος ἢ δὲν ἔχει συναίσθηση τῶν συναντήσεων καὶ τῶν συζητήσεων αὐτῶν, ἢ ἀλλοιώνει ἐπίτηδες τὰ λεχθέντα γιὰ δημαγωγικοὺς καθαρὰ λόγους∙ ὅποια ἑρμηνεία κι ἂν πάρει κανεὶς εἶναι τὸ ἴδιο ἀρνητικὴ γιὰ τὴν πολιτική του ὑπόσταση. Φαίνεται ὅτι ἀκόμη δὲν ἔχει κατανοήσει ὁ ἴδιος καὶ οἱ συνεργάτες του τὸ τί εἶναι ἠ Εὐρωζώνη καὶ πῶς λειτουργοῦν οἱ θεσμοί της, τὶς ἱστορικες της ρίζες, τὸν πολιτικὸ ρόλο τοῦ νομίσματος, τὶς θεμιτὲς ἀντιπαραθέσεις τῶν ἑταίρων στὴν προσπάθεια πολιτικῆς ἑνοποιήσεως, ὅλα αὐτὰ τὰ ἀγνοεῖ.