Μέρκελ, δημόσια ἐμφάνιση

Τὴν πρώτη δημόσια ἐμφάνισή της ἔκανε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, μετὰ ἀπὸ πολλὲς μέρες, σὲ συγκέντρωση κατὰ τοῦ ἀντισημιτισμοῦ στὴν πύλη τοῦ Βρανδεμβούργου∙ ἡ καγκελάριος διαβεβαίωσε τὸ ἀκροατήριό της ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἔχουν ἀπήχηση τὰ ἀκροδεξιὰ κηρύγματα στὴν χώρα της καὶ ὅτι δὲν ἔχουν καμμία σχέση μὲ τὴν σημερινὴ Γερμανία. Ἀλλὰ εἶχαν συγκεντρωθεῖ μόνο μερικὲς χιλιάδες κόσμος, ἐνῶ τὸ Εὐρωσκεπτικιστικὸ κόμμα σημείωσε σημαντικὲς ἐπιτυχίες καὶ εἰσῆλθε στὰ τοπικὰ Κοινοβούλια τριῶν κρατιδίων, Θουριγγίας, Βρανδεμβούργου καὶ Σαξωνίας. Ἡ Ἄγκελα Μέρκελ γνωρίζει ἄριστα ὅτι ἡ ἀδράνεια τῆς Εὐρωζώνης στὴν ἐξωτερικὴ πολιτική της καὶ στὰ ἐσωτερικὰ θέματα ὀφείλεται κυρίως στὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ κρίση τῆς Γαλλίας, ἡ ὁποία ἀδυνατεῖ πλέον διαδραματίσαι τὸν ἡγετικό της ρόλο στὴν διεθνῆ πολιτικὴ παρουσία τῆς Εὐρώπης.