Γαλλικὴ κυβέρνηση, ὁριακὴ πλειοψηφία

Μὲ ὁριακὴ πλειοψηφία ἡ νέα γαλλικὴ κυβέρνηση ἐξασφάλισε τὴν παραμονή της στὴν ἐξουσία, χάρις στὴν ἀπουσία 53 βουλευτῶν, ἐκ τῶν ὁποίων 32 Σοσιαλιστῶν, ἀλλὰ μὲ ἄγνωστες τὶς προοπτικὲς γιὰ τὴν Γαλλία καὶ τὴν Εὐρωζώνη∙ στὴν πράξη πρόκειται γιὰ κυβέρνηση μειοψηφίας, διότι πῆρε 269 ψήφους, καὶ 244 κατά, μὲ τὴν παρουσία 313 βουλευτῶν ἀπ’ τοὺς 566 τῆς Ἐθνοσυνελεύσεως. Ὁ Μανουὲλ Βὰλλς ὑποσχέθηκε ὅτι ἡ κυβέρνηση θὰ συνεχίσει τὴν πολιτική της, γιὰ τὴν ἔξοδο τῆς χώρας ἀπ’ τὴν κρίση∙ ἐλάχιστοι ὅμως πιστεύουν τὶς ὑποσχέσεις του, ἐνῶ στὶς Βρυξέλλες, ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, καὶ στὸ Βερολίνο ἀναζητοῦν τρόπους γιὰ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, παρὰ τὴν ἀδράνεια τῆς γαλλικῆς κυβερνήσεως. Ἄλλωστε ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων βρίσκεται πλέον σὲ λανθάνουσα κατάσταση.