Ἀποδοχὴ καλῶν προοπτικῶν

Τὴν ἀποδοχὴ ἀπ’ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ τῶν καλῶν προοπτικῶν γιὰ τὴν χώρα, παρουσίασε ὁ πρωθυπουργὸς στὴν ὁμιλία του στὴν Στοὰ τοῦ Ἀττάλου∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς τόνισε ὅτι, ὅλα τὰ στοιχεῖα δείχνουν ὅτι εἰσέρχεται ἡ χώρα στὴν ἀνάπτυξη καὶ ὅτι αὐτὴ συνοδεύεται μὲ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὸ τέλος τῶν μνημονίων. Στὴν πράξη ἦταν ἀπάντηση στὶς λαϊκιστικὲς ὑποσχέσεις καὶ τὴν παροχολογία τοῦ Ναπολεοντίσκου τὸ Σαββατοκύριακο στὴν Θεσσαλονίκη∙ ἡ διάφορὰ στὴν σύγκριση ἐμφανέστατη, ὁ πρωθυπουργὸς ἀναγνωρίζει τὶς θυσίες τῶν Ἑλλήνων καὶ καταγράφει τὸ ἀποτέλεσμά τους, μὲ ἁπτὰ παραδείγματα ἀπ’ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας∙ ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως ὑπόσχεται τὰ πάντα εἰς ἅπαντας, χωρὶς συναίσθηση καὶ εὐθύνη.