Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, κυρίως λόγῳ τῶν πληροφοριῶν ὅτι τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Ἀποθεματικὸ Ταμεῖο δὲν θὰ ἀλλάξει πολιτικὴ καὶ τῆς ρευστότητος ἐντὸς τῆς Εὐρωζώνης∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,2946 δολλάρια καὶ 138,6655 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1238,75, καὶ τὸ πετρέλαιο, 97,65. Οἱ ἐπενδυτὲς ἐμφανίζονται διστακτικοὶ παγκοσμίως, διότι δὲν βλέπουν διέξοδο στὸν πόλεμο κατὰ τοῦ χαλιφάτου, ἐξ αἰτίας τῆς ἀπροθυμίας γιὰ συμμετοχὴ ὅλων σχεδὸν τῶν χωρῶν, μὲ εὐχολόγια δὲν ἀντιμετωπίζεται ὁ ἰσλαμικὸς φονταμενταλισμός∙ ἀντιθέτως στὴν Οὐκρανία ἀποκλιμακώνεται ἀρκετὰ ἡ ἔνταση, καθὼς τὸ Κοινοβούλιο ἐπικύρωσε τὴν συμφωνία συνδέσεως μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἀλλὰ ψήφισε ταυτοχρόνως ἀμνηστεία γιὰ τὰ ἀδικήματα τοῦ ἐσωτερικοῦ, ὅπως καὶ τὴν παραχώρηση εὐρείας αὐτονομίας στὶς ἐπαρχίες Ντόνετσκ καὶ Λουγκάνσκ. Στάση ἀναμονῆς τηροῦν οἱ ἐπενδυτές, μὲ τὴν μεταφορὰ τοῦ οἰκονομικοῦ κέντρου στὴν Ἀσία, ὅπως ἔδειξε ἡ ἐπιτυχὴς ἔκδοση τῶν μετοχῶν τῆς Alibaba στὴν Γουὼλ Στρήτ.