Πλημμυρὶς ἀπὸ μετανάστες

Στὰ ἀνοικτὰ τῆς Λιβύης ἄλλο ἕνα σαπιοκάραβο ἔστειλε στὸν βυθὸ ἑπτακόσιους μετανάστες, ἐνῶ καὶ στὴν χώρα μας καταφθάνουν ἑκατοντάδες καθημερινὰ ἀπ’ τὰ τουρκικὰ παράλια∙ ἡ Ἄγκυρα δὲν κάνει τίποτε γιὰ νὰ τοὺς ἐμποδίσει καὶ ἀφήνει ἐλεύθερους τοὺς σωματεμπόρους στὸ ἐφιαλτικὸ ἔργο τους. Ἡ Μεσόγειος μετατρέπεται σὲ νεκροταφεῖο ἐξαθλιωμένων ὑπάρξεων καὶ οἱ παράλιες χῶρες της σηκώνουν τὸ μεγαλύτερο βάρος γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος∙ ὁ Δημήτρης Ἀβραμόπουλος ἀναλαμβάνει ἴσως τὴν δυσκολώτερη θέση στὴν Ἐπιτροπὴ καὶ καλεῖται νὰ δώσει λύση στὸ ὀξύτατο πρόβλημα. Ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι ὀφείλουν συνδράμειν στὸ νέο μεταναστευτικὸ κύμα, παρόμοιο μὲ τὰ ἄλλα τῆς ἱστορίας, μὲ τὴν διαφορὰ μόνο στὴν ἐκδήλωσή του. Οἱ πλούσιοι βόρειοι ἂς μὴν ἐπαναπαύονται στὴν ἀσφάλεια τῶν συνόρων τους, κοινὸ πρόβλημα εἶναι.