Ἀπομάκρυνση τῶν ἐκλογῶν

Οἱ διαβεβαιώσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὅτι «ξεχᾶστε τὶς ἐκλογὲς» ἐνίσχυσαν τὸ κλίμα ἐμπιστοσύνης στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, ἐνῶ ἡ συνάντησή του μὲ τὴν Γερμανίδα καγκελάριο τὴν Τρίτη στὸ Βερολίνο ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη βαρύτητα καὶ γιὰ τὴν Εὐρωζώνη∙ ὁ πρωθυπουργὸς ἔδωσε τέλος, μὲ τὴν προσωπική του παρέμβαση, στὴν κινδυνολογία καὶ προσέφερε ὤθηση στὴν εἰσροὴ ξένων ἐπενδύσεων στὴν χώρα. Μὲ τὴν συνάντηση ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ δὲν σηματοδοτεῖ μόνο ἐμπιστοσύνη της στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ αἴσιο τέλος στὶς συζητήσεις γιὰ τὸ χρέος μας, ἀλλὰ καὶ ἐκπέμπει πρὸς τὴν Εὐρωζώνη αἰσιοδοξία γιὰ τὴν ἀναπτυξιακή της πολιτική. Ἡ ἀποδυνάμωση τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος ὑποχρεώνει τὸ Βερολίνο στὴν ἀναζήτηση ἄλλων δυνάμεων γιὰ ἐνίσχυση τῆς συνοχῆς τῆς Εὐρωζώνης, ὅταν μάλιστα εἶναι πολύπλευρες οἱ ἔξωθεν πιέσεις γιὰ ἐξασθένισή της∙ ἡ καγκελάριος θεωρεῖ τὴν Ἑλλάδα καθοριστικὸ παράγοντα, διότι ἐξέρχεται δυναμικὰ ἀπ’ τὴν τετραετῆ κρίση, ὅταν ὅλοι προεξοφλοῦσαν τὴν ἀποτυχία της.