Ναπολεοντίσκος ἐν ἀγνοίᾳ

Στὴν ἀναζήτηση τῶν συμμαχικῶν δυνάμεων βρίσκεται ὁ Ναπολεοντίσκος, γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ἀπηχήσεώς του καὶ στρέφεται πρὸς τὰ κομματίδια τῆς Βουλῆς, μὲ τὶς ὑποσχέσεις συνεργασίας μετεκλογικά∙ ἡ κατηγορηματικὴ διαβεβαίωση στὴ Θεσσαλονίκη, ὅτι βαδίζει ἡ χώρα σὲ ἐκλογές, μὲ θριαμβευτὴ τὸν ἴδιο, ἐξαχνώθηκε πρὶν ἐπιστρέψει στὴν πρωτεύουσα. Πολλοὶ στὴν Κουμουνδούρου τὸν ἐπικρίνουν, διότι, γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, πέφτει ἔξω στὶς ἐκτιμήσεις του∙ ἄλλωστε εἶναι ἡ πολλοστὴ φορὰ ποὺ προβλέπει ἐκλογὲς καὶ ἐξουσία καὶ αὐτὲς ἀπομακρύνοντται πρὸς ἐκδίκησίν του. Τὸ χειρότερο εἶναι, ὅτι τὸ ὑπουργεῖο τῶν Οἰκονομικῶν ἀποδεικνύει ὅτι τὸ κόστος τῶν παροχῶν του ἀνέρχεται σὲ 27,2 δις, ἐνῶ καὶ οἰκονομικοί του σύμβουλοι τὶς καταδικάζουν ὡς ἄσχετες τουλάχιστον μὲ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία∙ οἱ διαπιστώσεις αὐτὲς ἔχουν βαρύνουσα σημασία, διότι πρόκειται γιὰ πρωτεργάτες τῆς καταστροφολογίας τὴν πενταετία καὶ γιὰ γνήσια φερέφωνα τῆς ἀτλαντικῆς κερδοσκοπίας. Τὸν παρακάμπτουν μήπως οἱ μέντορές του;