Κίεβο, βουλευτὲς θύματα

Κατὰ τὴν προχθεσινὴ ψηφοφορία στὸ Κοινοβούλιο τῆς Οὐκρανίας, γιὰ τὴν ἐπικύρωση τῆς συμφωνίας μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, συνέβησαν πολλὰ ἔκτροπα∙ στοὺς δρόμους εἶχαν συγκεντρωθεῖ πολλοὶ ὀπαδοὶ τοῦ φασιστικοῦ ἀκροδεξιοῦ τομέως κι ὅσους βουλευτὲς ἦταν ἀντίθετοι, τοὺς περιποιοῦνταν δεόντως∙ ἕναν μάλιστα τὸν πέταξαν μέσα σὲ κάδο ἀποριμμάτων, μὲ τοὺς ἀστυνομικοὺς σὲ μικρὴ ἀπόσταση νὰ παρακολουθοῦν ἀπαθεῖς. Αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικὴ φύση τοῦ οὐκρανικοῦ καθεστῶτος, ἀλλὰ τὸ χειρότερο εἶναι ἄλλο∙ ὁ δυτικὸς τύπος εἴτε δὲν ἔδειξε τίποτε ἀπ’ τὶς φασιστικὲς αὐτὲς ἐκδηλώσεις, εἴτε τὶς παρουσίασε μὲ σκωπτικὸ τρόπο. Ἄλλωστε στὸν πόλεμο παίρνουν μέρος πολλοὶ Εὐρωπαῖοι ἐθελοντές, ἀκροδεξιοὶ μὲ τὰ κυβερνητικὰ στρατεύματα, ἀλλὰ ἀριστεροὶ καὶ δημοκρατικοὶ μὲ τοὺς Ρωσόφωνους αὐτονομιστές.