Ἐλαφρὲς ἀνοδικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρὲς ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, μᾶλλον διότι ἐκτονώνονται οἱ ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὶς πολλὲς διεθνεῖς κρίσεις∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλάχιστα στὰ 1,2957 δολλάρια καὶ 139,0730 γιέν, ἐνῶ παρέμεινε σταθερὸς ὁ χρυσός, 1236,50, καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 99,25. Ἡ παροχὴ πιστώσεων 400 δις εὐρὼ στὶς ἐμπορικὲς τράπεζες, ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα καὶ 81 δις δολλάρια, ἀπ’ τὴν Κεντρικὴ Τράπεζα τῆς Κίνας στὶς δικές της, ἐπέδρασαν ἀνακουφιστικὰ στὶς ἀγορὲς καὶ ἔδωσαν πνοὴ στοὺς ἐπενδυτές∙ ἡ ἐπίσκεψη, ἐπίσης, τοῦ Ξί Τζιπὶνγκι στὶς Ἰνδίες καὶ οἱ συνομιλίες του μὲ τὸν Ναρέντρα Μόντι προβλέπεται ὅτι θὰ δώσουν νέα ὤθηση, ὄχι μόνο στὶς διμερεῖς σχέσεις, ἀλλὰ καὶ στὶς συναλλαγὲς ὁλοκλήρου τῆς Ἀσίας. Ἤδη οἱ χῶρες αὐτὲς διεξάγουν τὶς συναλλαγές τους μὲ τὰ νομισματά τους καὶ ἔχουν ἀποκλείσει τὸ δολλάριο, ἐνῶ καὶ ἡ Τουρκία δέχθηκε συναλλαγὲς μὲ τὴν Ρωσία στὰ δύο νομίσματα.