Σκωτία, δύσκολη ψηφοφορία

Τὸ σημερινὸ δημοψήφισμα στὴ Σκωτία μπορεῖ νὰ ἀλλάξει τὴν γεωγραφία τῆς Ευρώπης καὶ τὶς πολιτικές της ἰσορροπίες∙ ἡ ἀνεξαρτητοποίηση θὰ φέρει τὴν Μεγάλη Βρεταννία σὲ κατώτερη θέση κι ἀπ’ τὴν Ἰταλία ἀπὸ πλευρᾶς πληθυσμοῦ, ἀλλὰ καὶ πολιτικῆς ἀπηχήσεως, ἂν καὶ ἔχει ὑποστεῖ ἤδη σημαντικὴ μείωση. Οἱ δύο παρατάξεις δὲν ἀπέχουν καὶ πολὺ στὶς ἐκτιμήσεις, ἀλλὰ διερευνᾶται ἡ πραγματικὴ πρόθεση τῆς Ἀμερικῆς, διότι βομβαρδίζεται ὀ εὐρωπαϊκὸς τύπος μὲ δημοσιεύματα γιὰ συνέχιση τῶν ἀποσχίσεων σὲ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς περιοχές, ἀκόμη καὶ σὲ ὅσες οἱ πιθανότητες εἶναι μηδαμινές, ὅπως στὴν Βαυαρία∙ πολλοὶ λένε ὅτι θεωροῦν τὰ αὐτονομιστικὰ κινήματα, ὡς ὅπλο γιὰ τὴν ὑπονόμευση τῆς Εὐρωζώνης, μετὰ τὴν ἀποτυχία τους στὴν Ἑλλάδα πρὸ πενταετίας καὶ στὴν Οὐκρανία προσφάτως. Δείχνουν ὅτι δὲν ὑποχωροῦν.