Ὁλλάντ, εὐρωπαϊστής, Σκωτία ἐπιφυλάξεις

Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἐπέστρεψε στὶς εὐρωπαϊκὲς ρίζες τῆς χώρας του, στὴν χθεσινὴ συνέντευξη τύπου, καὶ ἐπέμεινε στὴν ἀνάγκη συντονισμοῦ τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς , ἀλλὰ χαρακτήρισε καὶ ὡς σημαντικὸ τὸν διάλογο μὲ τὴν Ρωσία στὰ πολιτικὰ καὶ οἰκονομικα∙ ταυτοχρόνως ζήτησε τὴν παράταση γιὰ ἰσοσκέλιση τοῦ προϋπολογισμοῦ, ἀλλὰ ἐξέφρασε ἐπιφυλάξεις ὡς τὶς συνέπειες τοῦ δημοψηφίσματος στὴν Σκωτία, διότι, ἡ Εὐρώπη ἀποβλέπει στὴν ἕνωση τῶν λαῶν καὶ ὄχι στὴν διάσπασή τους, ὑπογράμμισε., ἀναφερόμενος καὶ στὶς διεκδικήσεις ἄλλων ἐπαρχιῶν γιὰ ἀνεξαρτησία στὰ κράτη τους. Ἦταν σαφὴς ὁ Γάλλος πρόεδρος, ὡς πρὸς τὶς δυσκολίες τῆς χώρας του, ἀλλὰ ὄχι καὶ πολὺ πειστικὸς στὴν ἐπιχειρηματολογία του∙ τὸ βάρος τῆς οἰκονομικῆς ἀποτυχίας καὶ τῶν προσωπικῶν του περιπετειῶν βαρύνει ἀρκετὰ στὴν πολιτική του παρουσία.