Ἔκρηξη καταστροφολογίας

Σὲ ἔκρηξη βρίσκεται ἡ καταστροφολογία στὴν χώρα μας, μὲ ὄργανα τὴν διαπλοκὴ καὶ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους καὶ πρόσχημα τὴν δῆθεν ἄνοδο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ ἡ σύνεση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ἡ σωφροσύνη τοῦ πρωθυπουργοῦ ἀποτελοῦν ἀπόρθητο φρούριο∙ ἀφοῦ ἀπέτυχαν ἐπὶ πενταετία νὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὴν χρεωκοπία καὶ ἐκτὸς εὐρώ, μὲ προέκταση τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, χρησιμοποιοὺν τὸ ἐπιχείρημα τῆς πολιτικῆς ἀβεβαιότητος καὶ τὴν προσφυγὴ σὲ πρόωρες ἐκλογές –στὸ ἴδιο κλίμα κινήθηκε καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος στὴν Θεσσαλονίκη-, μὲ σκοπὸ τὴν ὑπονόμευση τῆς ἀναπτύξεως τὴν ὁποία κερδίζει ἡ οἰκονομία μας γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ ὀκταετίας. Πρῶτο καὶ εὔκολο θύμα εἶναι ἡ πτώση στὸ Χρηματιστήριο, ἀλλὰ δὲν διαθέτουν ἐπαρκεῖς ἐφεδρεῖες γιὰ τὰ ἑπόμενα βήματά τους, ὅπως προσφυγὴ στὶς κάλπες∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἀπαντάει μὲ τὴν συνάντησή του μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ τὴν ἐπισφράγιση τοῦ τέλους τῶν μνημονίων καὶ τὴν ἀνάπτυξη.