Συνάντηση, Μέρκελ, Βὰλλς

Τὴν πρώτη τους συνάντηση, μετὰ τὸν ἀνασχηματισμὸ τῆς γαλλικῆς κυβερνήσεως, θὰ ἔχουν ὁ Μανουὲλ Βὰλλς καὶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ τὴν Δευτέρα στὸ Βερολίνο∙ ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων εἶχε ἀτονήσει ἀρκετὰ τοὺς τελευταίους μῆνες, λόγῳ τῆς ἐξασθενίσεως τῆς πολιτικῆς ἀπηχήσεως τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ στὴν χώρα του. Ἀναλαμβάνει πλέον ὁ πρωθυπουργός του τὴν πρωτοβουλία στὸν συντονισμὸ τῶν δύο μεγάλων τῆς Εὐρωζώνης γιὰ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς καὶ τὴν ἐνίσχυση τῆς πολιτικῆς της συνοχῆς∙ ἡ πρωτοβουλία εἶναι ἀπαραίτητη καὶ γιὰ τὴν ἀποκατάσταση κλίματος ἐμπιστοσύνης καὶ στὴ Γαλλία, ἀφοῦ ἡ κυβέρνηση ἔλαβε ψῆφο μειοψηφίας στὴν Ἐθνοσυνέλευση. Τὴν ἑπομένη ἡ καγκελάριος δέχεται τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργό, μὲ ἀντικείμενο τὴν ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ καί, φυσικά, τὴν ἔξοδο τῆς χώρας μας ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὴν ρύθμιση τοῦ χρέους∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐπελέγη πρῶτος ἀπ’ τοὺς πρωθυπουργοὺς τῶν μικροτέρων χωρῶν γιὰ διαβουλεύσεις στὸ Βερολίνο. Καθόλου τυχαῖο αὐτό.