Ἰράκ, ἀμφιθυμία Ἀμερικανῶν

Τὴν ἀμφιθυμία τους στὴν ἀντιμετώπιση τῶν Τζιχαντιστῶν ἐπιβεβαιώνουν οἱ Ἀμερικανοί, καθὼς διαψεύδει ὁ Λευκὸς Οἶκος τὴν ἀποστολὴ χερσαίων δυνάμεων, ἀλλὰ ἐγκρίνει τὸ Κογκρέσσο τὸν ἐξοπλισμὸ τῶν μετριοπαθῶν ἀνταρτῶν, ἐνῶ καὶ οἱ Ἰσλαμιστὲς εἶχαν ξεκινήσει ὡς μετριοπαθεῖς πρὸ τριετίας καὶ εἶχαν τύχει τῆς γενναίας ἀμερικανικῆς βοήθειας∙ ὁ Ἰρανὸς ὅμως ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν προειδοποίησε, ὅτι χωρὶς τὸ πεζικὸ εἶναι ἀδύνατη ἡ συντριβὴ τῶν Τζιχαντιστῶν∙ κάτι ξέρει, καθὼς μόνο οἱ ἐπαναστατικοί του φρουροὶ μάχονται στὸ ἔδαφος. Οἱ ἄλλες δυνάμεις τῆς συμμαχίας ξεχάστηκαν κι ἄφησαν μετέωρες τὶς ὑποσχέσεις τους γιὰ βοήθεια∙ ἡ Τουρκία ὑπόσχεται τὴν δημιουργία ζώνης ἀσφαλείας στὰ σύνορα μὲ τὸ Ἰρὰκ καὶ τὴν Συρία, ἀλλὰ φοβᾶται καὶ τὶς συνέπειες, διότι στὴν περιοχὴ ζοῦν κυρίως Κοῦρδοι, οἱ ὁποῖοι ζηλεύουν τὴν ἀνεξαρτησία τῶν ὁμοεθνῶν τους στὸ Ἰράκ. Ἴσως αὐτὸ εἶναι τὸ ἑπόμενο μέτωπο, μὲ πιθανὲς τὶς ἀνακατατάξεις στὶς συμμαχίες τοῦ θρησκευτικοῦ πολέμου.