Συνέχεια ἀνοδικὲς τάσεων

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ ἀνοδικὲς τάσεις, καθὼς οἱ ἐπενδυτὲς βλέπουν ἀποκλιμάκωση τῆς κρίσεως στὴν Οὐκρανία, ἀλλὰ καὶ ὄχι σοβαρὴ ἐπιδείνωση στὸ Ἰράκ∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2878 δολλάρια καὶ 140,0465 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1223, καὶ τὸ πετρέλαιο, 98,90. Στὶς ἀσιατικὲς ἀγορὲς ἡ αἰσιοδοξία ἦταν ἰσχυρότερη, μετὰ τὴν ἱστορικὴ συμφωνία Ξὶ Τζιπὶνγκ καὶ Ναρέντρα Μόντι, γιὰ ἐπενδύσεις εἴκοσι δις δολλαρίων τῆς Κίνας στὶς Ἰνδίες∙ οἱ Κινέζοι ἀναλαμβάνουν τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῶν ἰνδικῶν σιδηροδρόμων, μὲ γρήγοα τραῖνα, καὶ τὴν δημιουργία δύο μεγάλων ἐλευθέρων οἰκονομικῶν ζωνῶν, γιὰ τὴν προσαρμογὴ τῆς βιομηχανίας της σὲ ἔργα ὑποδομῆς στὴν ψηφιακὴ ἐποχή, ἐνῶ οἱ Ἰνδοὶ προσφέρουν τὴν ψηφιακή τους τεχνολογία στὴν ὑπηρεσία τῆς Κίνας. Ἡ συμφωνία δείχνει ὅτι οἱ ἀναδυόμενες χῶρες καλύπτουν μόνες τους τὶς ἀνάγκες τους γιὰ σύγχρονη τεχνολογία καὶ δὲν χρειάζονται πλέον τὶς δυτικὲς οἰκονομίες∙ σημεῖο τῶν καιρῶν, μὲ εὐρύτερη σημασία.