Μετανάστες, γέλια ἐμπόρων

Οἱ ἐλάχιστοι διασωθέντες μετανάστες στὰ ἀνοικτὰ τῆς Λιβύης κατέθεσαν στοὺς Ἰταλοὺς διασῶστες τους, ὅτι οἱ λαθρέμποροι ἔσκισαν τὰ φουσκωτὰ καὶ ἔβαλαν τὰ γέλια ἀπ’ τὰ ταχύπλοά τους, καθὼς ἔβλεπαν τοὺς ἄλλους νὰ πνίγονται, μεταξὺ τῶν ὁποίων γυναῖκες καὶ μικρὰ παιδιά. Ἡ ὠμότης καὶ ἡ κτηνωδία τῶν λαθρεμπόρων ἐπιβεβαιώνεται γιὰ ἄλλη μία φορά∙ τὸ πρόβλημα εἶναι πανευρωπαϊκὸ κι ὄχι μόνο τῶν μεσογειακῶν χωρῶν οἱ ὁποῖες ὑφίστανται τὶς συνέπειες τοῦ μεταναστευτικοῦ κύματος. Ὁ Δημήτρης Ἀβραμόπουλος ἀναλαμβάνει τὸ δύσκολο ἀντικείμενο τῆς μεταναστεύσεως στὴν Ἐπιτροπή, μὲ σκοπὸ τὴν ἁπάλυνση τῶν συνεπειῶν στὶς νότιες χῶρες, ἀλλὰ καὶ τὴν ἄσκηση πιέσεων στὶς χῶρες προελεύσεως γιὰ τὴν λήψη αὐστηρῶν μέτρων ἐλέγχου τῶν συνόρων∙ οἱ περισσότερες, ὅπως ἡ Τουρκία, δὲν λαμβάνουν κανένα μέτρο στὰ σύνορα.