Κύπρος, προώθηση διαλόγου

Στὴν προώθηση τοῦ διακοινοτικοῦ διαλόγου κατέληξαν ὁ πρόεδρος τῆς Κύπρου καὶ
ὁ Τουρκοκύπριος ἡγέτης, μὲ σκοπὸ τὴν διερεύνηση σημείων προσεγγίσεως στὰ ἐκκρεμῆ θέματα∙ οἱ δύο ἡγέτες, μὲ τὸν ἐκπρόσωπο τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, θὰ συναντῶνται τακτικὰ κατὰ μῆνα, γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τοῦ ἔργου τῶν διαπραγματευτῶν καὶ τὴν καθοδήγησή τους στὰ κρίσιμα προβλήματα. Ἡ Τουρκία καὶ οἱ Τουρκοκύπριοι τηροῦν σκληρὴ στάση, μὲ τὸ ἐπιχείρημα τῆς συστάσεως δύο χωριστῶν κρατῶν, ἀλλὰ καὶ δὲν διακόπτουν τὸν διάλογο, μὲ ἀκραῖες θέσεις∙ ἡ πρόθεση γιὰ προσέγιση εἶναι ἐμφανέστατη, διότι ἡ Ἄγκυρα ἔχει ἀνάγκη τὴν Εὐρώπη καὶ ἀναγνωρίζει τὸν ἐποικοδομητικὸ ρόλο τῆς Ρωσίας καὶ τῆς Κίνας στὴν μεγαλόνησο. Ἄλλωστε ἔχει δύσκολες σχέσεις πλέον μὲ τὴν Ἀμερικὴ καὶ πολλὲς ἐπιφυλάξεις στὴν πολιτική της στὴν περιοχή.