Συνωστισμὸς στὸν εὐρωπαϊκὸ προσανατολισμὸ

Συνωστισμὸς στὸν εὐρωπαϊκὸ προσανατολισμὸ τῆς χώρας παρατηρεῖται στὶς πολιτικές μας δυνάμεις, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ εἶναι ἐλάχιστες οἱ ἀντιερωπαϊκές∙ ὁ ΣΥΡΙΖΑ πρωτοπόρος στὸν ἀντιευρωπαϊσμὸ ἐμφανίζεται πιὸ εὐρωπαϊκὸς κι ἀπ’ τὰ κυβερνητικὰ κόμματα. Ὁ λόγος εἶναι ἁπλός∙ διαπιστώνει ὅτι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει ἀποκτήσει ἐμπιστοσύνη γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὴν ἀπομάκρυνση τῆς τρόικας, ἀλλὰ καὶ ἐνισχύει τὴν πίστη του πρὸς τὴν Εὐρώπη, ὁπότε αἰφνιδίως ἀλλάζει πολιτική. Πιστεύει ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι πολὺ ἀφελεῖς καὶ θὰ ἀκολουθήσουν τὸν νεοφώτιστο στὸν δρόμο του καὶ θὰ ἐγκαταλείψουν τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τὴν κυβέρνηση∙ «τέτοιες μάταιες ἐλπίδες», κατὰ τὸν ποιητὴ δὲν φαίνεται ὅτι ἐμπιστεύεται ἡ κοινὴ γνώμη. Ἀντιθέτως ὅλα δείχνουν ὅτι φοβοῦνται πάρα πολύ, μὴν ἐπαναλάβουν τὸ λάθος τοῦ 2009.