Ἐπιχειρήματα τῆς Ἑλλάδος

Ἔχει ἰσχυρὰ ἐπιχειρήματα ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἀπέναντι στὴν τρόικα, στὸν νέο γύρο τῶν διαπραγματεύσεων∙ προηγουμένως θὰ συζητήσει αὔριο τὸ θέμα ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ στὸ Βερολίνο, ὡς ὁ δεύτερος Εὐρωπαῖος ἡγέτης μετὰ τὸν Γάλλο πρωθυπουργὸ ποὺ συναντᾶται μὲ τὴν καγκελάριο. Τρία εἶναι τὰ ἰσχυρότατα ἐπιχειρήματα: τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα ἀπ’ τὰ ὑψηλότερα στὴν Εὐρωζώνη, ὁ ρυθμὸς ἀναπτύξεως ἀπ’ τοὺς καλύτερους, καὶ τὸ δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα ἀρκετὰ κάτω τοῦ 3%∙ ἑπομένως ἡ τρόικα δὲν ἔχει ἀντικείμενο παρουσίας στὴν Ἑλλάδα, διότι οἱ ὑποθέσεις της γιὰ ἔλλειμμα τὸ 2015-16, στηρίζονται στὶς προηγούμενες ἐκτιμήσεις κι ὄχι στὰ ἐπιτεύγματα τῆς χώρας. Ἔχουμε ἀρκετὰ πιὸ καλὰ δημοσιονομικὰ ἀπ’ τοὺς περισσότερους ἑταίρους, ἀλλὰ καὶ δυναμικὴ ἀναπτύξεως ἀναγνωρισμένη πλέον ποὺ δὲν ὀφείλεται μόνο στὸν τουρισμό∙ οἱ Εὐρωπαῖοι εὐτυχῶς δὲν παρακολουθοῦν μόνο τὴν ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώριο διαπλοκή, ἀλλὰ καὶ τὶς ἐκθέσεις τῶν ἐδῶ παρατηρητῶν τους.