Φοροελαφρύνσεις, καταλύτης

Τὸν ρόλο καταλύτου στὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις διαδραματίζουν οἱ θεωρούμενες πλέον βέβαιες φοροελαφρύνσεις, μὲ ἀποτέλεσμα τὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῆς ἀντιπολιτεύσεως∙ ὁ ΕΝΦΙΑ ἔρχεται μειωμένος περισσότερο ἀπὸ κάθε πρόβλεψη, ἐνῶ ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλες μὲ τὴν κατάθεση τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα τοῦ προσχεδίου τοῦ προϋπολογισμοῦ∙ τὸ ὕψος τῆς πληρωμῆς τῶν φόρων στὸ τέλος τοῦ μηνὸς θὰ κρίνει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν ἔκταση τῶν φοροελαφρύνσεων καὶ τὴν στάση μας ἀπέναντι στὴν τρόικα. Ἡ ἀντιπολίτευση γνωρίζει ὅτι ἔχασε σὲ τραῖνο τῶν ἐξελίξεων, καθὼς ὁ Ναπολεοντίσκος προέβλεπε ἐκλογὲς τὸν Ὀκτώβριο καὶ ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας καὶ ἐπιχειρεῖ ἀπεγνωσμένα ἀλλαγὴ τῆς τακτικῆς του∙ ἔτσι χρησιμοποιεῖ εἰρωνικὸ τόνο γιὰ τὴν συνάντηση Μέρκελ-Σαμαρᾶ, ἀλλὰ προβάλλει τὰ how do you do στελεχῶν του μὲ Γερμανοὺς ὑφυπουργούς, λὲς καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς δὲν ἔχει κριτήρια ἀξιολογήσεως. Δείχνει καθαρὰ πλέον ἡ Κουμουνδούρου ὅτι τρέχει πίσω ἀπ΄ τὰ γεγονότα, παρὰ τὴν εὐλογία τοῦ ποντίφηκος…