Ἑλλάς, ἐνεργειακὸς κόμβος

Ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς μετατροπῆς τῆς χώρας μας σὲ ἐνεργειακὸ κόμβο ἔγινε ἀπ’ τὴν προνομιακὴ περιποίηση τοῦ πρωθυπουργοῦ ἀπ’ τὸν Ἀζέρο πρόεδρο∙ ὁ Ἰλχὰμ Ἀλίγεφ εἶχε διμερῆ συνεργασία μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ στὴν συνέχεια τὸν πῆρε στὸ αὐτοκίνητό του γιὰ τὸν ἐπίσημο δεῖπνο, μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους πρωθυπουργοὺς νὰ πηγαίνουν μὲ τὰ αὐτοκίνητά τους. Οἱ δύο ἡγέτες συζήτησαν γιὰ τὸν ἀγωγὸ ΤΑΡ καὶ γιὰ τὴν ἐπένδυση στὴν ΔΕΣΦΑ, ἐνῶ ὁ Ἀζέρος πρόεδρος φάνηκε καταφατικὸς στὸ αἴτημα τοῦ πρωθυπουργοῦ μας γιὰ τὴν προμήθεια μεγαλυτέρων ποσοτήτων φυσικοῦ ἀερίου, ἐὰν ὑπάρξουν προβλήματα μέσῳ Οὐκρανίας στὴν ροὴ τοῦ ρωσικοῦ ἀερίου∙ ἡ κατασκευὴ τοῦ ἀγωγοῦ ΤΑΡ ἀνέρχεται συνολικὰ σὲ 46 δις δολλάρια.