Εὐρώπη, ἀνάσα ἀπὸ Σκωτία

Τὴν ἐκτόνωση αἰσθάνθηκε ὁλόκληρη ἡ Εὐρώπη, μετὰ τὴν νίκη τοῦ «Ὄχι στὴν ἀνεξαρτησία» τῶν Σκωτσέζων, ἔστω κι ἂν τὰ πολλὰ προβλήματα μεταφέρονται πλέον στὴν Μεγάλη Βρεταννία∙ τὰ αὐτονομιστικὰ κινήματα τῶν ἄλλων περιοχῶν, Καταλωνίας, Φλάνδρας, βλέπουν ὅτι χάνουν στὴν δυναμική της, ὅπως τὴν εἶχαν ὑπολογίσει μὲ τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Σκωτίας. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ ἐξέφρασε τὴν ἱκανοποίησή της γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα, ὅπως καὶ οἱ περισσότερες κυβερνήσεις∙ ὁπωσδήποτε τὰ προβλήματα παραμένουν καὶ πιὸ ἄμεσο εἶναι ἐκεῖνο τῆς Καταλωνίας, καθὼς ἡ τοπικὴ κυβέρνηση προσδιόρισε γιὰ τὸ τέλος Νοεμβρίου τὸ δημοψήφισμα γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία της, ἀλλὰ ἡ Μαδρίτη τὸ χαρακτήρισε παράνομο καὶ ἀποφάσισε τὴν προσφυγὴ στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, διότι τὸ Σύνταγμα τῆς χώρας δὲν προβλέπει τὴν δυνατότητα δημοψηφισμάτων. Ἡ ἀναμέτρηση θὰ εἶναι σκληρή, καθὼς τὴν τυχὸν ἀπόσπαση τῆς Καταλωνίας θὰ ἀκολουθήσουν καὶ οἱ Βάσκοι, ἀλλὰ καὶ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς εὐαίσθητες περιοχές.