Ἐπαναλειτουργία γαλλογερμανικοῦ ἄξονος

Οἱ συνομιλίες τοῦ Γάλλου πρωθυπουργοῦ μὲ τὴν Γερμανίδα καγκελάριο ἦταν ἐποικοδομητικές, καθὼς συμφώνησαν στὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς∙ ἦταν ἡ πρώτη συνάντηση κορυφῆς τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος, μετὰ ἀπὸ πολλοὺς μῆνες ἀδρανείας, καὶ δείχνει ὅτι ἄρχισε καὶ πάλι νὰ κινεῖται ἡ μηναχὴ τῆς Εὐρωζώνης. Οἱ λεπτομέρειες ἔχουν δευτερεύουσα σημασία, ἀλλὰ ὁ Μανουὲλ Βὰλλς ἔπεισε τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ γιὰ τὶς προσπάθειές του μεταρρυθμίσεων στὴν χώρα του, ἀλλὰ καὶ γιὰ προσέγγιση πρὸς τὴν εὐρωπαϊκὴ πολιτικὴ στὰ διεθνῆ θέματα καὶ στὸ Οὐκρανικό∙ οἱ λεπτομέρειες θὰ συζητηθοῦν μὲ τοὺς ἁρμόδιους ὑπουργοὺς καὶ μὲ τὴν νέα Ἐπιτροπὴ στὶς Βρυξέλλες. Ἡ χθεσινὴ ἐπιτυχία γίνεται διαβατήριο γιὰ τὴν σημερινὴ συνάντηση τῆς καγκελαρίου μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, πέραν τῶν σπουδαίων ἐπιτευγμάτων τῆς οἰκονομίας μας. Ἄλλαξε τὸ κλίμα.