ΣΥΡΙΖΑ, δύσκολη προσαρμογὴ

Ἡ προσαρμογὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὰ νέα οἰκονομικά, καὶ κατὰ προέκταση πολιτικά, δεδομένα τῆς χώρας ἀποδεικνύεται δύσκολη, ἂν ὄχι ἀδύνατη∙ πάνω ἀπ’ ὅλα εἶναι ἡ ἀναγνώριση ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ ὅτι ἡ Ἑλλὰς εἶναι πρώτη σὲ μεταρρυθμίσεις στὴν Εὐρώπη καὶ τὸ ἀπίστευτο ἅλμα ἀπ’ τὴν 189 στὴν 36η θέση τῆς ἀνταγωνιστικότητος. Ἀπέναντι σὲ αὐτὰ δὲν ἔχει ἀπάντηση, ἐνῶ στὴν Κουμουνδούρου ξανάρχισαν οἰ ἀντεγκλήσεις τῶν ἀριστερῶν συνιστωσῶν, γιὰ τὴν ἐπιπολαιότητα τῆς προβολῆς στὴν Θεσσαλονίκη, ὡς ἐπιτυχίας, ἐνῶ μετατρέπεται, ὅπως ἰσχυρίζονται, σὲ συντριβὴ γιὰ τὸ κόμμα∙ ξεκίνησε μὲ τὸ ἄνοιγμα τοῦ Ναπολεοντίσκου πρὸς τὴν Εὐρώπη, μὲ κάποιες χειραψίες κοινωνικῆς ὑφῆς, καὶ τώρα κινδυνεύει μὲ τὴν διαρροὴ τῶν παραδοσιακῶν ἀριστερῶν. Στὸ στόχαστρο εἶναι καὶ ἡ περιφερειάρχης ἡ ὁποία ταυτίσθηκε μὲ τοὺς κοπρίτες καὶ λαθρεπιβάτες τῶν δήμων, ἀπέναντι στοὺς ἔντιμους ἐργαζόμενους∙ ἡ ὑπαναχώρηση θεωρεῖται πολὺ δύσκολη, ἂν μάλιστα ἡ τρόϊκα μᾶς ἀφήσει χρόνους.