Διαδηλώσεις στὴν Μόσχα

Στὴν Μόσχα ὀργανώθηκε προχθὲς εὐπρόσωπη διαδήλωση ὑπὲρ τῆς εἰρήνης στὴν Οὐκρανία καὶ κατὰ τῆς πολιτικῆς τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν∙ εἶναι ἡ πρώτη, μετὰ τὸ ξέσπασμα τῆς κρίσεως στὴν γειτονικὴ χώρα, γενικὰ ἡ συμμετοχὴ ἦταν μεγάλη, ἀλλὰ κατώτερη ἀπὸ ὅση ἀνέμεναν οἱ ὀργανωτές της, ἐνῶ κύλησε ἤρεμα καὶ μὲ τὸ ἀδιάφορο βλέμμα τῶν περαστικῶν. Οἱ Ρῶσοι, σὲ ποσοστὸ 90% περίπου, στηρίζουν ὁλόθερμα τὸν πρόεδρό τους καὶ θεωροῦν ὡς βρώμικη προπαγάνδα τὰ ὅσα λέγονται καὶ γράφονται ἐναντίον τους∙ ἄλλωστε ὑποστηρίζουν τοὺς αὐτονομιστὲς τοῦ Ντόνμπας καὶ δείχνουν ὅτι εἶναι διατεθειμένοι νὰ ὑποστοῦν καὶ θυσίες ἀπέναντι στὶς προκλήσεις τῶν Ἀμερικανῶν καὶ τῶν Εὐρωπαίων. Οἱ οἰκονομικὲς κυρώσεις δὲν ἔχουν σοβαρὲς ἐπιπτώσεις στὴν χώρα, διότι ἀντλεῖ εὔκολα καὶ φθηνότερα κεφάλαια στὴν Κίνα καὶ στὴν ἀσιατικὴ ἀγορά∙ στὴν τεχνολογία ὑφίσταται συνέπειες στὴν ἀξιοποίηση τῶν κοιτασμάτων τοῦ ἀρκτικοῦ κύκλου, ἀλλὰ περισσότερες ὑφίστανται οἱ συνεργαζόμενες δυτικὲς ἑταιρεῖες.