Ἐλαφρῶς πτωτικὲς τάσεις

Ἐλαφρῶς πτωτικὲς τάσεις ἐπικράτησαν στὶς ἀγορές, ἐξ αἰτίας τοῦ ἀδιεξόδου στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ τῆς ἀπροθυμίας τῶν συμμάχων στὸν πόλεμο κατὰ τοῦ ἰσλαμικοῦ κράτους∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2843 δολλάρια καὶ 140,0985 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1214 καὶ τὸ πετρέλαιο, 97,70. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοί, διότι ἀναμένουν τὴν συμφωνία στὴν Εὐρωζώνη, γιὰ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς καὶ ἀλλαγὴ στὴν πολιτικὴ τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου∙ ἡ κρίση στὴν Οὐκρανία ἐκτονώνεται καὶ μᾶλλον σύντομα ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση θὰ ἄρει τὶς κυρώσεις, διότι εἶναι ἰσχυρὲς οἱ πιέσεις τῶν μεγάλων ἑταιρειῶν τους οἱ ὁποῖες πλήττονται περισσότερο καὶ ἀπ’ τὴν ρωσικὴ οἰκονομία, κυρίως οἱ πετρελαϊκὲς ἑταιρεῖες μὲ συμφέροντα στὴν ἀρκτικὴ ζώνη. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ Siemens ἀποφάσισε τὴν πώληση στὴν BOSCH τοῦ μεριδίου της στὴν κοινὴ ἑταιρεία οἰκιακῶν συσκευῶν καὶ τὴν ἐξαγορὰ τῆς ἀμερικανικῆς Dresser-Rand, εἰδικῆς στὴν παραγωγὴ μηχανημάτων πετρελαϊκῶν ἐξορύξεων.