Δυσκολίες μὲ Τζιχαντιστὲς

Τὰ προβλήματα στὸν πόλεμο κατὰ τῶν Τζιχαντιστῶν πολλαπλασιάζονται, διότι οἱ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ ἀποδεικνύονται ἡμίμετρο, ἐὰν δὲν συνοδευθοῦν ἀπὸ γενναῖες χερσαῖες ἐπιχειρήσεις∙ ἡ Τουρκία κλείνει τὰ σύνορά της μὲ τὴν Συρία, μετὰ τὴν εἴσοδο 100000 Κούρδων στὸ ἔδαφός της, ἀλλὰ καὶ τὶς συγκρούσεις τοῦ στρατοῦ της μὲ Κούρδους τουρκικῶν περιοχῶν. Ἡ τηλεφωνικὴ συνομιλία τοῦ Τζὼν Κέρρυ μὲ τὸν Σεργκέι Λαβρὼφ δὲν ἀπέδωσε σημαντικὰ ἀποτελέσματα, καθὼς ὁ Ρῶσος ὑπουργὸς ὑπογράμμισε ὅτι θεωρεῖ παράνομους τοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμοὺς τῶν Τζιχαντιστῶν ἐντὸς τοῦ συριακοῦ ἐδάφους, χωρὶς ἔγκριση τῆς κυβερνήσεώς της, ἀλλὰ ἡ Οὐάσιγκτον δὲν εἶναι ἕτοιμη γιὰ ἔναρξη διαλόγου μὲ τὴν Δαμασκό∙ ἤδη πληρώνει πολὺ ἄσχημα τὴν ἀναγνώριση τοῦ ρόλου τοῦ Ἰρὰν στὴν διένεξη. Χωρὶς ἑνιαῖο μέτωπο ὅμως δὲν λύεται τὸ πρόβλημα.