Ἔμπολα, ὑποσχέσεις μεγάλων

Σὲ ὑποσχέσεις περιορίζονται οἱ μεγάλοι, πρὸς τὶς ἀφρικανικὲς χῶρες, γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς πανδημίας ἔμπολα, ἐνῶ ὑφίστανται ἀνθρωπιστικῆς κρίση πολλὲς περιοχὲς τῆς Δυτικῆς Ἀφρικῆς∙ τὰ νοσοκομεῖα, τὸ νοσηλευτικὸ προσωπικὸ καὶ τὸ ὑγειονομικὸ ὑλικὸ σπανίζουν, ἐνῶ οἱ ὑποσχέσεις γιὰ τὴν ἐγκατάσταση κινητῆς μονάδος νοσοκομείου ἑκατὸ κλινῶν στὴν Σιέρρα Λεόνε ἀντιμετωπίζεται μὲ θυμηδία ἀπ’ τὶς τοπικὲς ἀρχές, διότι τὸ πρόβλημα εἶναι τὸ νοσηλευτικὸ προσωπικό, ποὺ σπανίζει. Ἡ ἔκκληση τοῦ Μπὰν Κιμοὺν γιὰ τὴν ἔκτακτη διάθεση ἑνὸς δις δολλαρίων ἀπ’ τὸν ΟΗΕ χαιρετήθηκε ἀπὸ τὴν διεθνῆ κοινὴ γνώμη, ἀλλὰ καμμία κυβέρνηση δὲν ἀνακοίνωσε τὸ ποσὸ τῆς συνεισφορᾶς της∙ ἡ κατάσταση εἶναι κρίσιμη καὶ ἡ βοήθεια τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἀφρικανικῶν Κρατῶν δὲν ἀρκεῖ γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν. Ἀπαιτεῖται ἄμεση κινητοποίηση ὅλων.