Εὐρώπη, σαφεῖς διαφοροποιήσεις ἀγορῶν

Στὶς εὐρωπαϊκὲς ἀγορὲς κεφαλαίων παρατηροῦνται σαφεῖς διαφοροποιήσεις τοὺς τελευταίους μῆνες, μὲ ἀφορμὴ τὶς κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας καὶ αἰτία τὸν οἰκονομικὸ πόλεμο Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς, μὲ αἰχμὴ τὰ νομισματικά∙ οἱ Ἀμερικανοὶ χρησιμοποίησαν τὴν οὐκρανικὴ κρίση γιὰ τὴν ἀποδυνάμωση ἢ τὴν ἐξαφάνιση τοῦ εὐρώ, διότι εἶχαν τὴν συμπαράσταση τοῦ Γάλλλου προέδρου. Παρὰ τὴν ἀπουσία τῆς γαλλικῆς ἀσπίδος στὴν πολιτική του στήριξη, τὸ εὐρὼ ἄντεξε στὴν κρίση, χάρις στὴν οἰκονομικοπολιτικὴ ἀσπίδα τῆς Γερμανίας∙ ἡ Ρωσία δὲν στερήθηκε πιστώσεων, διότι δανείζεται πλέον στὴν Κίνα, ἐνῶ τὸ Σίτυ καὶ ἡ Γουὼλ Στρὴτ αἰσθάνθηκαν τὴν διαρροὴ τῶν ρωσικῶν κεφαλαίων. Στὴ Ἑλλάδα τὰ ὁμόλογα ἐπηρεάζονται ἀπ’ τὸ εὐρωπαϊκὸ κεφάλαιο, ἀλλὰ τὸ Χρηματιστήριο ἀπ’ τὸ ἀμερικανικὸ κερδοσκοπικό, ἐξ οὗ ἡ διαφορὰ στὶς ἀντιδράσεις.