Κλίμα, ἀπόηχος διαδηλώσεων

Ὁ ἀπόηχος τῶν μεγάλων διαδηλώσεων, παρὰ τὶς συλλήψεις στὴν Νέα Ὑόρκη, ἐπισκίασε τὴν ἡμερησία σύνοδο τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὸ κλίμα∙ ὅσοι ἡγέτες παραβρίσκονταν δεσμεύθηκαν γιὰ τὴν λήψη μέτρων στὴν ἑπόμενη τοῦ χρόνου τέτοια ἐποχὴ στὸ Παρίσι, ἀλλὰ κανένας δὲν ἀνέλαβε προσωπικὴ δέσμευση γιὰ ἐξειδίκευση τῶν μέτρων. Ἡ ἀνανέωση τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο, ἡ μόνη διεθνὴς συνθήκη μὲ σαφεῖς ὅρους γιὰ τοὺς περιορισμοὺς στὴν ἐκπομπὴ ρύπων, παραμένει στὰ χαρτιά∙ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μὲ τὶς Ίαπωνία καὶ Καναδᾶ, ἀντιδροῦν καὶ δὲν προωθεῖται ἡ ἀνανέωση, ὅπως ἔχουν προτείνει οἱ Εὐρωπαῖοι. Ἡ Ἀμερική, μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῶν σχιστολιθικῶν πετρωμάτων, ἔχει ἀποκτήσει αὐτάρκεια πετρελαίου καὶ φυσικοῦ ἀερίου, ἀλλὰ οἱ ρύποι ἔχουν πολλαπλασιασθεῖ.